Browsing Category

O̠no̠ṛhẽ

Ańjom Pe

 Ańjom pe e gidrạkoge Kạṭić khonge school tege Calaḱ hoyoḱ okte nạpitrege Akel bidiạ hameṭ lạgittege.…

Pạhil

Pạhil pạhil pạhil -- Ińaḱ pạhil oṛaḱtiń gogo aḱ kukhi, Pạhil pạhil pạhil -- Ińaḱ pạhil…

LẠUṚIẠ

Iń bạń ńel akada East India Company aḱ harket́, Bạń ńel akada iń Pakistani aḱ saset́. Ńeledaiń…