Browsing Category

Bises Mãhã

HUL JOHAR

Teheń do 30 June. Mit́ṭen bises din kana. Metaḱme Hul Mãhã Kana. Goṭa disomren Santalko teheń noa mãhãko…

Baba Mãhã

Goṭa dhạrtire aema okte aema lekan mãhãko manaoet́ kana. Onka leka baba mãhã hõ mit́ṭen mãhã kana. Teheń…