Browsing Category

Sãohet̕

Meskoć

Meskoć Chin doye menet́ kana- Ale disomre setako skuṭi gạḍiko calaoet́ kana. Onka leka America hõe…

Meskoć

Meskoć Barea gate koṛa ul jojomkan oktekin galmaraoḱ kana. Ado ackage ul re tejo ńel ńamkedea. Onate mit́…

Ń A P A M

Ńapam Ńapam Ńapam hoyoḱa mit́din Unredo ạḍi rạskạ baṅ hoyoḱa, Menkhan ńapam do hoyoḱ talaṅgea.…

Hoe Dak

Bạisạk jusṭi cando ạyuṕ bela Hende rimil rakaṕen ńut́ge, Hoe daḱ darae kan hud hud Pạchim disom khon…