Buluṅ

image_pdfPDFimage_printPrint

Kạlu do̠ gupiye senlena. Baskeaḱ bela hoyen khan reṅgećkedea. Mihũ merom do̠ eṭaḱ gupiko ṭhene bạgi oṭoat́koa, ar daḱ mạnḍi jo̠m lạgit́ oṛaḱteye senena. Ạḍi ãṭ khankhan reṅgećkedea. Ać go̠go̠ do̠ baske daka ar aṛaḱ tekeye emadea. Mit́ lapet́ jo̠m torage ạḍi garteye men go̠t́ket́a, sabaḱgea go̠. Cedaḱ onka do̠e menket́a? Ać go̠go̠ do̠ bae buluṅ akawat́a, enteye hirińket́a. Onatebon bujhạuet́ kana, buluṅ do̠ ạḍi jạruṛaḱ kana. Uture sunum, peaj sasaṅ mosola lagaolere hõ, buluṅ baṅ lagaole khan do̠ baṅge sebela.

Arhõ okako jo̠ jo̠jo̠gea, onkanaḱ soṅge jo̠m ma ạḍi mońj ạikạuḱ. Gidrạ do̠ ambṛa ar jo̠jo̠ do̠ buluṅ tulućko jo̠ma, ar ạḍi sebelkoa. Setoṅ din hoṛko do̠ taher gadar buluṅ tulućko jo̠ma. Jonḍra rapaḱ buluṅ são jo̠mle khanko mena, usạrate hajamoḱa. Buluṅ do̠ daḱre ạḍi usạra leḱa. Jạput́ din oṛaḱ bhitrire tahẽn tuluć oka do̠ thoṛa thoṛa leḱa. Ona iạte ado̠m hoṛ do̠ cukạḱ tanaḱre, culhạ kụḍạmreko do̠ho̠ea. Urgumge tahẽn khan rukhaṛge tahẽna.

Buluń do̠ bar lekabon ńe̠l akat́a. Hende buluṅ ar ponḍ buluṅ. Menako buluṅ do̠ jalapuri daḱ khonko teara, ar ot bhitri khon hõ la oḍokkateko teara. Buluṅ do̠ rahamgea. Okoe jalapuri reaḱ daḱko ńũ akat́, onkoko laia jalapuri daḱ do̠ rahamgea. Buluṅ bạṛtilen khan do̠ kharaḱa. Khara utu jo̠mle khan daḱ ạḍi tetaṅa. Utu baṅ adalen khan do̠ko mena hayamgea.

image_pdfPDFimage_printPrint

Comments are closed.