Mit́ṭeṅ Pạpi Kuṛiwaḱ Katha

image_pdfPDFimage_printPrint

Mit́ṭen ho̠ṛren, kathae, ho̠po̠nerate tahẽ̠kana; ado̠ uni kuṛi do̠ mitṭen dosra atoreye ṭhão akadea. Ado̠ pe̠ po̠n go̠ṭe̠nkin gidạr pidạrana. Ado̠ mit́ dhao uni apat́ ho̠ṛe me̠nket́a, O̠ko̠ń tora teheń do̠ phalna mạ̃itakoń hiri ạgukoa, ḍher din khon onko do̠ babon hiri akat́koa. Ado̠ sạri onka me̠n oṭokate e̠n hiloḱ do̠ setaḱrege bin jo̠mtegeye mohnḍayena. Ado̠e me̠nket́a, Tioḱ go̠dạń nãhãḱ, o̠nḍegeń jo̠ma. Ado̠ calaḱ calaḱte mit́ ṭhen mo̠ro̠n aṛaḱe ńellet́a, ona hõ̠ bae jo̠mlet́a. Khange ado̠e calao se̠ṭe̠rena; ado̠ parko̠mko beladete daḱko taṅadea, ado̠ boge judạye kuli baṛakedea. Ado̠ e̠n hiloḱge uni apat́te̠t́ do̠ ruạṛe me̠net́a; ado̠e me̠nket́a, Iạ mạ̃i, iń do̠ ạḍi hạbić do̠ bań pe̠ṛa ho̠ṛo̠ḱape kana, iń do̠ teheńgeń ruạṛa.

Khange ado̠e metadea, Iạ baba, ạkhirem calaḱgea, lo̠lo̠aḱ tạṅgi toraeme. Ar uni jãwãe gomket do̠ ạḍiye sendrawa, ado̠ e̠n hiloḱ  hõ̠ mit́ṭen maraḱe go̠ć ạgu akadea. Ado̠ ro̠ ge̠t́ akadete uni do̠ oka se̠n co̠e calaoena. Ado̠ uni ho̠po̠nerat do̠ apat haṛam menae iạte bae utu dakayet́a. Ado̠ khub setoṅen khan, racae le̠be̠t́ ạikạuket́a, setoṅte ạḍi bạṛić dhipạuena. Un jo̠khe̠n ado̠e metae kana, Ma baba, lo̠lo̠aḱ nitoḱ do̠ tioḱena, ma calaḱme. Ado̠ uni ho̠po̠nerat́ onkae me̠nket́ khan, uni haṛam do̠ mo̠ne̠reye bujhạuket́a, daka do̠ o̠ho̠ko e̠mlińa me̠nte; O̠ko̠ń torań beret́ calaḱa. Khange ṭheṅgae saṕket́taea, ado̠ beret́ calaḱ jo̠khe̠n uni haṛam do̠e ro̠ṛ oṭoako kana, Iạ mạ̃i, mit́ kathań lại oṭoam kana, je̠ jãwãe do̠ ạḍiye sendrawa; ado̠ jãhã leka maraḱ tanaḱe go̠ćleko khan do̠, kũiṅḍi kaṛete le̠ṭo̠kope tho̠, ạḍiko sebela. Ado̠e me̠nket́a, Acha e̠nḍekhanle le̠ṭo̠koa.  Ado̠ e̠nka me̠n baṛakatege uni haṛam do̠e calaoena; cet́ hõ̠ bako emadea, upạstegeye calaoena. Ado̠ uniye calaoen tayo̠m  khange uni ho̠po̠nerat do̠ ona maraḱ jel do̠e utuket́a, ar uni haṛame me̠nlet́ lekage sạri kũinḍi kaṛeteye le̠ṭo̠ket́a. Ado̠ jãwãete̠t́ ar onko gidrạkoe e̠m lahawat́koa. Ado̠ko jo̠m legayet́ do̠ bogete haṛhat́. Ado̠ jãwãete̠t́e me̠nket́a, Cet́ leka ba teheń do̠m utuket́? Bogete haṛhat́ kan do̠. Ado̠ uniye me̠nket́a, Baṅa, teheń do̠ ạḍi sebel iń utu akat́a. Ado̠ onka me̠nkateye me̠nket́a, Hape jo̠m legalege. Ado̠ sạriye  jo̠m legaket́ do̠, bogete haṛhat́ge. Ado̠e me̠nket́a, Babage tho̠e metadińa, kũinḍi kaṛete le̠ṭo̠eme tho̠, ạḍi sebela. Onate teheń do̠ kũinḍi kaṛeteń le̠ṭo̠ket́a. Baba do̠ ạḍiye e̠ḱṛea, sanam jele bạṛić ocokedeńa.

Ado̠ jãwãete̠t́e me̠nket́a, Baba do̠ daka utu do̠pe emadea se̠ baṅa?

Ado̠e menket́a, Bale emadea.

E̠nḍe̠khan re̠ṅgećtegeye calaoena?

Ado̠e me̠nket́a, Hẽ̠ḱ, re̠ṅgećtegeye calaoena.

Ado̠e me̠nket́a, To̠be̠rege e̠nḍekhan nonka do̠e lại oṭoat́mea. Cedaḱ bam emadea? Ạpum lekan ho̠ṛge bam emae khan, e̠nḍe̠khan do̠ celekom pe̠ṛakoa? Unim isinaea me̠nte co̠ṅ hare phareń ge̠t́ kuṭi oṭoat́me. Ado̠ bam emadete noa do̠e batlao oṭoat́mea. Ńe̠lme, uni bam emadete abo hõ̠ okorbo jo̠m daṛeat́a? Jo̠to̠ baṅ kharapena? Ado̠ uni bạhutte̠t́ do̠ cet́ hõ̠ bae ro̠ṛlet́a, hapegeye tahẽ̠yena. Ado̠ jo̠to̠ jelko giḍikat́a.

– TUMẠL- SANTAL FOLK TALES, P.O. BODDING

image_pdfPDFimage_printPrint

Comments are closed.