Ạdibạsi Pạṛhaoḱ Kan Kuṛi Gidrạ ko̠ Ḍuluṅ Gạḍi Ko Ńamkeda.

image_pdfPDFimage_printPrint

Naogan jilạ manda re̠ adibạsi paṛhaoḱ kan kuṛi ko̠ talare̠ ponaḱ kisti re̠aḱ ḍuluṅ gạḍi ko̠ emat́koa. Maraṅ montri hudạ kho̠n bises ṭoṭha ko̠ lahanti lạgit́ no̠a goṛo do̠ em hoyena. Hola (21 june) so̠mber tikin okte̠ upạjilạ porisod samaṅre̠ e̠m hạṭiń akhṛare̠ seṭer ko̠ tahẽ kana upạjilạ nirbahi officer (UNO) Abdul Halim, upạjilạ vice chairman Mahbuba Sddika Ruma, upạjilạ Engineer Morshedul Hasan. Un o̠kte gel (10) goṭen ạdibạsi paṛhaoḱ kan kuṛi ko̠ talare gel (10) goṭen ḍuluṅ gạḍi ko̠ e̠m hạṭińat́ koa. 

 

Source: Sonali Sangbad

image_pdfPDFimage_printPrint

Comments are closed.