Pạhil Siknạt Iskulre̠ 32 Hajar Mahasoe̠ hataoko re̠aḱ Ḍhạrwạḱ Oḍokoḱa gapa Moṅgolbar

image_pdfPDFimage_printPrint

Pạhil Siknạt Odidoptor ḍạr Ạpisre̠n são̠ caḱlaoić Atik Bin Sattar no̠a bisạie khạṭi akada.

 

 

a.  

image_pdfPDFimage_printPrint

Comments are closed.